Konstverk - Konsthallen Örebro

Labyrint

Konstnär: STF Närkekretsen

Material: Stensättning

Invigningsår: 1992

Labyrinten på Ladugårdsängen är en kopia av labyrinten i Vittaryds socken i Småland och lades i samband med Svensk Bostadmässa i Örebro 1992. Den är uppförd av Svenska Turistföreningens Närkekrets. Labyrinter har genom historien haft en stark mytologisk och religiös betydelse.

Adress: Ladugårdsängen

Enhet: Ladugårdsängen, Hagen

Ägare: Örebro kommun

Bild